Polimer kendi kendini toparlayan sigortanın prensibi ve özellikleri

July 16, 2018

Geleneksel tek kullanımlık sigorta, aşırı akım koruma elemanı olarak işlev görür ve yalnızca bir kez korunabilir ve sigortadan sonra değiştirilmeleri gerekir. Kendi kendine kurtarılabilir özelliklerinden dolayı, polimer kendini sıfırlayan sigortalar (PPTC) bir defada takılabilir ve tekrar kullanılabilir. Yeni bir aşırı akım koruma elemanı türü olarak hat korumada giderek daha fazla uygulama kazanıyor.

çalışma prensibi

Polimer kendi kendini toplayan sigorta, bir polimer malzemeden ve iletken parçacıklardan oluşur. Normal koşullar altında, iletken parçacıklar polimer matris malzemesinde zincir şeklindeki bir iletken kanal oluşturur ve devrede bir aşırı akım (kısa devre gibi) meydana geldiğinde cihaz düşük empedanslı bir durumda tutulur. Büyük akım tarafından üretilen ısı, polimer malzemesinin hızlı bir şekilde genişlemesine neden olur, zincir şeklindeki iletken kanalı keser ve bileşen düşük empedanstan yüksek empedansa değişir, devreyi bloke eder, yükü korur ve arıza giderildikten sonra, Polimer malzeme otomatik olarak büzülür ve iletken kanal yeniden bağlanır. Bağlantının kendisi orijinal durumuna geri döner, böylece "yeniden kullanma, değiştirme gerekmeden, bir kez ve herkes için" amacına ulaşılır. (Çalışma prensibi Şekil 1, 2'de gösterilmektedir.

Yükleme metodu

Kendiliğinden iyileşen sigortaların kutupları yoktur ve AC veya DC güç kaynakları ile seri olarak kullanılabilir. Shanghai WAYON'un kendi kendini sıfırlayan sigortaları, ışık, ekleme veya yüzeye montaj dahil çeşitli montaj seçeneklerinde mevcuttur.

Nasıl seçilir

(1) Çalışma hattı için aşağıdaki verileri ve gereksinimleri belirleyin:
1. Ortalama çalışma akımı (I) ve çalışma voltajı (V) (tepe noktası düşünmeye gerek yok)
2. Kullanılan bileşenin ortam sıcaklığı (T) (olası sıcaklık artışı dikkate alınmalıdır)
3. Bileşen voltaj düşüşü / direnç gereksinimleri
4. Eylem süresi gereksinimleri. Örneğin, USB3.050 için USB60950'nin koruma süresi gereksinimi, arıza akımının 5 saniye içinde 8A'dan az olmasıdır.
(2) V değerine (V ≤ Vmax), I değerine (I ≤ Ih) ve kurulum yöntemine göre bir ürün serisi seçin.
(3) Seri ürünlerin sıcaklık tutma akımı Ih yazışma tablosunu kontrol edin, ortam sıcaklığı T değeri altındaki ürün serisine karşılık gelen tutma akımı değerini bulun ve Ih değerinin daha büyük veya daha büyük olduğu bir veya birkaç model bulun. çalışma akımı değerine eşit. Bu mevcut alternatif bir modeldir.
(4) Gereksinimleri karşılayan yukarıda belirtilen modelleri (1) 'in gereksinimlerine uygun olarak test edin ve en iyi modeli belirleyin.

Ortam sıcaklığının tutma akımı ve tetikleme akımı üzerindeki etkisi (It)

Hem tutma akımı hem de tetikleme akımı, ortam sıcaklığı arttıkça zayıflatılan ortam sıcaklığı ile ilgili değişkenlerdir. Zayıflama oranı, Şekil 3'te gösterilmiştir.

Çalışma süresi ile ortam sıcaklığı ve akım arasındaki ilişki

Kendiliğinden iyileşen sigortaların hızı, ortam sıcaklığına ve akım akışına göre değişir. Daha yüksek ortam sıcaklıkları veya daha büyük akımlar daha hızlı çalışma süresi anlamına gelir. Şekil 4'te gösterildiği gibi.

Direnç değeri kendini kurtarma özellikleri
Kapama hatası kaybolduktan sonra, bileşen direnci hızlı bir şekilde başlangıç ​​değerine döner. Şekil 5 zaman içinde kendiliğinden sıfırlanan sigorta direncinin geri kazanım özelliklerini göstermektedir.